Overview of opl logistics company
OPL logictics has been doing shipping operations for petrochemical conglomerates, import-export companies, and commercial operations worldwide.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông NGUYỄN MINH TÚ
Học vấn
Tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), trường QTKD Quốc tế SCANNADIVA ( Ibus ).
Kiêm nhiệm
Phó chủa tịch Tập đoàn Stavian Group và TGĐ Opec Plastics - Thành viên thuộc tập đoàn StavianGroup
Kinh nghiệm
Đã từng là CTHĐQT Nhựa Á Châu, làm lãnh đạo chủ chốt của Vinamotor - Việt Nam, lãnh đạo OPEC plastics đạt doanh thu 15.000 tỷ năm 2018 và đứng thứ 50 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Thành tích
Nhận nhiều giải thưởng quan trọng của Chính phủ và được biết đến nhiều trong hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
PHÓ TGĐ - VẬN HÀNH
Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Học vấn
Cử nhân ngoại ngữu ĐHQG HN & Thạc sỹ QTKD Trường QTKD FPT.
Kiêm nhiệm
Giám đốc Xuất nhập khẩu Opec Plastics - Thành viên thuộc tập đoàn Stavian Group.
Kinh nghiệm
20 năm kinh nghiệm làm kinh doanh thương mại quốc tế và logistics, từng làm cho tập đoàn kinh tế lớn của Đài Loan. Tham gia nhiều khóa đào tạo cung như tạo động lực cho nhân viên.
Thành tích
Là lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Stavian trong nhiều năm, và đạt nhiều giải cống hiến của tập đoàn.
PHÓ TGĐ - VẬN TẢI NỘI ĐỊA
Ông NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
Học vấn
Tốt nghiệp MBA, University of Haiwaii.
Kiêm nhiệm
Giám đốc chi nhánh miền Trung và Giám đốc chi nhánh Logistics, thành viên thuộc tập đoàn Stavian Group
Kinh nghiệm
Đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong nghành vận tải, với nhiều giải pháp vận tải vượt trội, ông đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển mảng vận tải của các công ty thành viên thuộc tập đoàn Stavian Group.
Thành tích