Hiện nay, hầu hết các tàu chở hàng sử dụng dầu nhiên liệu nặng có nguồn gốc từ dầu thô và chứa ô-xit lưu huỳnh. Các loại khí có thể gây ra mưa axit và là nguyên nhân của các bệnh về đường hô hấp. Do đó, giới hạn về phát thải ô-xit lưu huỳnh đã dần dần được thắt chặt trong suốt thập kỷ qua.
Trên thế giới, ngành Logistics khá phổ biến nhưng tại Việt Nam đây được xem là một ngành mới trong những năm gần đây. Hiện nay, thị trường lao động rất "khát" nên cần rất nhiều lao động làm việc.