Dịch vụ khách hàng Logistics
* MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin Logistics.
- Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả quá trình mua hàng, tồn trữ, vận tải, phân phối hàng hóa nội địa và xuất khẩu...
- Tìm nhà cung caaso, theo dõi các đơn hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch đặt hàng, xử lý các hóa đơn và các khoản thanh toán, các đơn hàng và các vấn đề phát sinh.
* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Những vấn đề cơ bản Logistics
2. Quản trị chuỗi cung ứng
3. Vận tải và vận tải ngoại thương
4. Thuế và chính sách thuế Xuất nhập khẩu, Thủ tục Hải quan
5. Quản lý kho hàng
6. Quản lý đơn hàng và khác hàng ...
THÔNG TIN ĐÀO TẠO KHÁC
Dịch vụ khách hàng Logistics
Trên thế giới, ngành Logistics khá phổ biến nhưng tại Việt Nam đây được xem là một ngành mới trong những năm gần đây. Hiện nay, thị trường lao động rất "khát" nên cần rất nhiều lao động làm việc.