Giới thiệu tổng quan
OPL Logistics đã và đang thực hiện các nghiệp vụ vận tải biển cho các tập đoàn hóa dầu, các công ty XNK, và hoạt động thương mại trên toàn thế giới.!