Giới thiệu tổng quan
OPL Logistics đã và đang thực hiện các nghiệp vụ vận tải biển cho các tập đoàn hóa dầu, các công ty XNK, và hoạt động thương mại trên toàn thế giới.!
Sản lượng vận chuyển Doanh thu hàng năm Năm
40,824 FEU 460 tỷ VNĐ 2019
24,912 FEU 226 tỷ VNĐ 2018
15,166 FEU 186 tỷ VNĐ 2017
8,593 FEU 78 tỷ VNĐ 2016